Pazartesi , 18 Mayıs 2020
Anasayfa » Android Oyunları » Tower Crush Android APK İndir

Tower Crush Android APK İndir

tower-crush

Tower Crush, en çok 6 kat içeren 1 kule inþa ettiðiniz, kulenizi silahlarla donattýðýnýz, silahlarý geliþtirdiðiniz, kuleyi evrimleþtirdiðiniz ve muhteþem savaþlar sonunda rakiplerinizi alt ettiðiniz destansý bir baðýmsýz oyundur. Aksiyon ve strateji bir arada!
Endiþelenmeyin, kulenizi savunmak için Makineli Tüfek, Top, Lav Silahý, Roketatar, Lazer, Tesla ve Büyük Plazma Top gibi silahlar toplayacaksýnýz. Düþmanlarýnýzýn üzerine en yýkýcý özel güçleri salýn.
Amansýz Kule Lordlarý, mücadele zamaný!
Kulenize liderlik edin, silahlanýn ve düþmanlarýnýzý ezin! Onur ve zafer için!

ÖZELLÝKLER
• Oynamasý Ücretsizdir!!
• Parlak bir strateji & acýmasýz enerji için saygýnlýk kazanýn
• Ölümcül silahlarý kuþanýn
• En yüksek kuleyi inþa edin!
• 6 katlý kuleler yapýn
• 7 çýlgýn imha silahý
• Rakiplerinizle savaþabileceðiniz 6 cesur kahraman (Savaþçý, Þövalye, Zombi, Ork, Viking ve Büyücü).
• Muharebe modunda 170 seviye
• 7 özel güç (Buz, Kalkan, Þifa, Ateþ Yaðmuru, Gök Gürültüsü, Kasýrga ve Zehir)
• Herhangi bir uygulama içi satýn almayla reklamsýz oyun
• Sýnýrsýz savaþ & eðlence

Oyunu apk olarak indirmek için; Tower Crush Apk İndir

Oyun ve Program İndir

Cevapla

escort mersin escort adana escort ankara escort bodrum escort